Employee Maintenance เก็บข้อมูลพนักงานครบถ้วน เพื่อการเรียกดูประวัติได้ทุกเมื่อ พร้อมรองรับ Employee Self Service ที่ง่ายต่อการกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล บนระบบความปลอดภัยสูงสุด เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ในการใช้งานบ่อย พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ( Internet Web Browser) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล
key feature
สามารถกำหนดโครงสร้างของรหัสพนักงาน
สามารถกำหนดงบประมาณ อัตรากำลังคนตามแผนก และเปรียบเทียบกับอัตรากำลังคนที่มีอยู่จริงได้
การจ้างงานสามารถจ้างจากระบบโดยตรง หรือ จ้างงานผ่านระบบสรรหาพนักงาน แล้วโอนข้อมูลผู้สมัครเข้ามายังระบบ
สามารถจัดเก็บรูปภาพ และเอกสารสำคัญต่างๆ ของพนักงาน
มีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่วงหน้า
รองรับกรณีพนักงานดำรงตำแหน่งพร้อมกันหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน
การปรับปรุงข้อมูลพนักงานทำได้ง่าย โดยการกำหนดเป็น Scenario เพื่อให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 
  D-Work™ Screen Shot
  D-Work™ Employee Maintenance Screen Shot